Kumpulan Pantun Madura Lucu HANYA Buat Kamu

HobiPantun – Halo teman-teman sekalian, pada kesempatan yang lalu kami telah memberikan kumpulan pantun Manado. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan kumpulan pantun Madura lucu. Seperti kita ketahui, sepertinya di tiap daerah di Indonesia memiliki pantun dengan bahasa daerahnya masing-masing. Misalnya saja kali ini kami akan memberikan kumpulan pantun berbahasa Madura.

Mendengarkan orang bermain pantun memang sangat menyenangkan, apalagi berpantun menggunakan bahasa Madura. Kebudayaan berpantun memang harus dilestarikan. Selain melatih kita dalam menyusun kata-kata, berpantun juga bisa digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan khusus. Sudah tidak sabar ya ingin melihat kumpulan pantun Madura? Simak yang berikut ini ya.

 

Kumpulan Pantun Madura
Kumpulan Pantun Madura

 

KUMPULAN PANTUN MADURA LUCU

bâḍâ oḍâng nongko’ ka labâng
bâḍâ olar ngakan pejji
pabhâjheng dhika nyaré obâng
lamon kellar ongghâ hajji

Oréng raddhin bânnya’ sé anḍi’
Sossana dhâddhi réng jhubâ’
Ta’ nyaman mon bânni olléna dhibi’
kaḍung stres ngakan dhâbâ’

Ka pasar mellé ko’ kerréng
Ékakana ekajhuko’a
Lamon lébât é romana oréng
Kodhu ngoca’ pangapora

pak mudhin nyaré jhâmo
Ḍâri Mekkasan ka Juanda
Jhâ’ bong-masombong anḍi’ élmo
Ésoro nyaré céeék teppa’ ka janḍa

Jhâ’ melléyan jhuko’ bâis
Jhuko’ bâis bânnya’ tolangnga
Jhâ’ aknaca’an oréng bhengngis
Amé’ écapo’ cakar mowana

Mellé kalambhi bânnya’ mérana
Ḍuh ma’ élémpet séréddhâ
Patako’ bâ’na ḍâ’ pangérannn
Ma’ lé salamet dhunnya aheraddhâ

Ka Pamaro nyaré poter
Sé kobâjhâr buru manjheng
Mon terro dhâddhi réng pénter
Kodhu ajhâr pabhâjheng

Ajhâr élmo dhunnya
Ka’ḍinto sangona oḍi’
Dhineng élmo aghâma
Ménangka sangona paghi’

Jhâ’ mogherrân bhungkana gheḍḍhâng
Kan gheḍḍhâng bânnya’ ghettana
Jhâ’ néserran ka oréng gânṭeng
Réng gânṭeng bânnya’ binéna

Sapa rowa anḍi’ tarnya’
Mano’ poter bulu poténa
Sapa rowa anḍi’ ana’
Sala pénter bhâghus aténa

Nah itulah tadi 10 kumpulan pantun Madura khusus buat kalian pembaca setiap hobipantun.blogspot.com. Apakah ada yang merasa kurang?? Serius mau tambah lagi? Kalau begitu kami berikan tambahan pantun Madura lagi berikut ini.malarat oréng aghâbây labâng
mellé katombhâr campor nangka
mon asolat jhâ’ bâng-tobâng
ma’lé ta’ éobbhâr neng é naraka

ka ragpénang mellé nagka
ka terminal terros ka jhâbâ
rassa posang kennal bân dhika
bhuru kennal ékaghilâ’â

séréna séré konéng
roko’ opet atolés méra
serréna bulâ ta’ onéng
sala lopot nyo’on sapora

ajjhâ’ manḍi aéng sakolla
ngobbhâr dhupa ghi’ ghu-lagghu
mon mangkaddhâ asakola
jhâ’ loppa pamétan ghâllu

nyaré kosambhi ka las-las
sé bâḍâ coma no’ poter
lamon ajhâr jhâ’ las-malas
ma’ lé bâ’na lekkas pénter

jhâ’ ngobuwân céṭak ghânol
céṭak ghânol ta’ kennéng abâs
jhâ’ néngghuwân goyangan inul
goyangan inul ta’ lébur éabâs

jhâ’ ngobuwân céṭak ghânol
céṭak ghânol ta’ kennéng abâs
jhâ’ néngghuwân goyangan inul
goyangan inul ta’ lébur éabâs

aména’a ḍâunna nyéyor
aosengngan melléa obhât
sanajjân ghi’ lanjhâng omor
jhâ’ sen-bhusen dhika atobhât

roko’ opet cé nyamanna
sakéng larang kabellina
pateptep dhika pengmanna
sakéng rang-rang sétapangghiyâ

bâḍâ oréng anyama siyâ
éntar ka léké taanḍus perréng
mon bâ’na terro épojhiya
pa andhâp ongghu ḍâ’ ka oréng

Baca Juga : Pantun Lucu Bahasa Sunda Yang Pasti Buat Ketawa

 

Baiklah teman-teman semua. Itulah tadi 20 Koleksi kumpulan pantun Madura Lucu untuk kalian semua. Semoga kumpulan pantun Madura tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Yuk mari biasakan berpantun ria agar hati senang gembira. Karena percaya tidak percaya dengan bermain pantun hati kita akan menjadi senang. Selamat berpantun!

Tinggalkan komentar